MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler UBM Plaza 19 Mayıs Cad. 19 Mayıs Mah. No:37 K:3 Fulya-Şişli / İstanbul adresinde mukim AÇIKMAVİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra AçıkMavi Şti. olarak anılacaktır) ile SUBBON mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 2-TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır

 

2.1 Uygulama: SUBBON isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecralarını ifade etmektedir.

 

2.2 Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

 

2.3 Alıcı: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürün satın alan kişileri ifade etmektedir.

 

2.4 Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

 

2.5 Hizmetler: SUBBON uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

 

2.6 İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

 

2.7 Uygulama Bilgilerim Ekranı: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel sayfasını ifade etmektedir.

 

2.8 Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

 

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; SUBBON uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride AÇIKMAVİ tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

4.1 Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak ve/veya Facebook hesapları ile bağlanarak, Mobil telefona gönderilen kod ile uygulamaya üye olabilirler.” Kullanıcılar, uygulamaya e posta/kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

 

4.2 Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar AçıkMavi Şti. nin sorumluğunda değildir.

 

4.3 Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, AçıkMavi Şti. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi AçıkMavi Şti. tarafından işbu sözleşme’nin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan AçıkMavi Şti. sorumlu olmayacaktır.

 

 

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

 

5.1.2 Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, AçıkMavi Şti. nin üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

 

5.1.3 Kullanıcı, AçıkMavi Şti. nin işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, üyelere ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını onaylamış ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

 

5.1.4 Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. AçıkMavi Şti., bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde AçıkMavi Şti. yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

5.1.5 Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. AçıkMavi Şti., kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.1.6 Kullanıcı, Uygulama, Profil, Çocuk bilgileri ve her türlü bilgilerle ilgili ” sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, AçıkMavi Şti. ye verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı AçıkMavi Şti. nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş abonelikleri başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, AçıkMavi Şti. nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, AçıkMavi Şti. nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7 AçıkMavi Şti. nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Uluslararası Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ‘AçıkMavi Şti. nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

 

5.1.8 Kullanıcı işbu uygulamanın AçıkMavi Şti. ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, AçıkMavi Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.9 Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı AçıkMavi Şti. nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. AçıkMavi Şti. üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.1.10 Kullanıcı ve AçıkMavi Şti. bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

 

5.1.11 Kullanıcı, AçıkMavi Şti. nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. AçıkMavi Şti. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

 

5.1.12 Her türlü Kullanıcı ve Alıcılığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak” şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve AçıkMavi Şti. tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; AçıkMavi Şti., ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

5.2 AçıkMavi Şti. nin Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1 AçıkMavi Şti., uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AçıkMavi Şti, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. AçıkMavi Şti tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan AçıkMavi Şti sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 

5.2.2 Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde AçıkMavi Şti. kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. AçıkMavi Şti,üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AçıkMavi Şti. nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.2.3 AçıkMavi Şti., uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

5.2.4 AçıkMavi Şti., işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, AçıkMavi Şti. tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

 

5.2.5 AçıkMavi Şti. uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. AçıkMavi Şti. özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

 

5.2.6 AçıkMavi Şti. gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 

 

 

 

MADDE 6- HİZMETLER /ÖDEME

AçıkMavi Şti., SUBBON Uygulaması vasıtasıyla Kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu uygulamaya üyelik ücretsizdir. AçıkMavi Şti. tarafından uygulama kapsamında tam içerik için satışa sunulan ürünler/hizmetleri satın alabileceği ve işbu sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla kullanıcılara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır. AçıkMavi Şti., sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

6.1 Ödeme Şartları Hizmetlerin bazı premium sürümlerini (“Premium Hizmetler”) ücret karşılığı sunuyoruz. Premium Hizmetlere kaydolarak ve bunları kullanarak, Şartlarımızı ve burada sağlanan diğer şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, hemen erişebilmeniz için Premium Hizmetlere abone olduğunuz anda 14 günlük geri çekilme hakkından feragat etmeyi de kabul edersiniz.

Premium Hizmetler, gelişmiş ürünlere, hizmetlere, özelliklere ve işlevlere (örn. premium grafikler ve analiz, reklamsız göz atma deneyimi) erişmenizi sağlar. Premium Hizmetlere kaydolarak ve bunları kullanarak, Premium Hizmetlerin Ücretsiz Deneme Sürümlerine kaydolmak da dahil olmak üzere, Premium Hizmetler için geçerli olan herhangi bir ücret veya diğer oluşan ücretleri (abonelik ücretleri gibi) ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

Premium Hizmetler için veya yıllık olarak ödeme yapmayı tercih edebilirsiniz. Premium Hizmetler, aksi belirtilmedikçe, Premium Hizmetlere erişiminizi iptal etmeyi tercih edinceye kadar otomatik olarak yenilenecektir. Tüm Premium Hizmet alımları, kendi karar yetkimiz dahilinde ve her Premium Hizmeti yöneten kurallara uygun olmasının dışında, kesindir ve geri ödenmez.

 

6.2 Premium Hizmetlerin Sonlandırılması veya İptal Edilmesi: Premium Hizmetleri kullanımınız için ödenmesi gereken ücretleri veya masrafları ödemezseniz, sizi bilgilendirmek ve sorunu çözmek için makul şekilde çaba sarfedebiliriz; bununla birlikte, Premium Hizmetlere erişiminizi devre dışı bırakma veya sonlandırma hakkını saklı tutarız (ve bunu habersiz olarak yapabiliriz).

Premium Hizmetleri istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Premium Hizmetinizi iptal ettikten ve onay aldıktan sonra, hesabınızda başka bir değişiklik yapılamaz. Bir Premium Hizmetin iptal edilmesi, geçerli faturalandırma döneminizin sonunda yürürlüğe girecektir ve söz konusu faturalandırma döneminin geri kalanı boyunca Premium Hizmete aynı seviyede erişim sağlayacaksınız. Örneğin, aylık olarak faturalandırılıyorsanız ve belirli bir ay süresince iptal ederseniz, o ayın tamamı için ücretlendirileceksiniz ve o ayın sonuna kadar Premium Hizmete erişim sağlamaya devam edeceksiniz.

Premium Hizmetinizin sonlandırılması veya iptal edilmesi için geri ödeme yapılmamaktadır. Artık bir Premium Hizmete abone olmak istemezseniz, Premium Hizmeti aktif olarak kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın Premium Hizmetinizi zamanında iptal etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

6.3 İndirim, Kupon veya Hediye Kodları: Bir Premium Hizmet için bir indirim, kupon veya hediye kodu aldıysanız, özel kodun şartlarına ve koşullarına ek olarak aşağıdaki şartlar ve koşullar da geçerlidir. Bir indirim veya kupon kodunu paraya çevirmek için, geçerli Hizmette oturum açın ve ilgili promosyondan yararlanmak için geçerli kodu girin. Tüm indirimler, hediye ve kupon kodları, yalnızca Premium Hizmetlere abone olunurken ve Premium Hizmetlere henüz abone olmamış hesaplar için geçerlidir. İndirim, kupon ve hediye kodları, herhangi bir başka nakit indirimi, indirimli satış, promosyon veya kupon ile birleştirilemez iade edilemez, değiştirilemez veya paraya çevrilemez. Süresi dolmadan bir indirim, kupon veya hediye kodunu kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır ve süresi dolan kodlar iade edilemez veya süresi uzatılamaz. Ayrıca, normal fiyattaki bir Premium Hizmetle devam etmek istemezseniz, Premium Hizmeti ücretsiz veya indirimli bir süre bitiminden önce sonlandırmak da sizin sorumluluğunuzdadır. Belirli bir indirim, kupon veya hediye kodunun şartları ve koşulları, plan türü, ücretsiz veya indirimli Premium Hizmet süresi, kupon geçerlilik tarihleri ve/veya satın alma miktarları ile sınırlı olmaksızın kullanımında ek kısıtlamalar içerebilir. Subbon, indirim ve kupon promosyonlarını istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

 

6.4 Ücretsiz Denemeler: Bazen Hizmetlerimizin ücretsiz denemelerini veya başka promosyon teklifleri sunuyoruz (her biri “Ücretsiz Deneme”). Bir Ücretsiz Deneme, teklife kaydolduğunuzda belirtilen ayrıntılar ile birlikte bir süreliğine Premium Hizmetlere erişmenizi sağlar.

Bir Ücretsiz Denemeye kaydolmak için tercih ettiğiniz Ödeme Yöntemini bize sağlamanız gerekebilir. Ödeme ayrıntılarınızı gönderir göndermez, Ücretsiz Denemeniz başlayacaktır. Ücretsiz Deneme süresi bitinceye kadar ücretlendirilmeyeceksiniz.

Ücretsiz Deneme sona ermeden önce iptal etmediğiniz sürece veya aksi belirtilmedikçe, Premium Hizmete erişiminiz otomatik olarak devam edecek ve sağladığınız Ödeme Yöntemi kullanılarak bu Premium Hizmet için geçerli olan ücretlerle faturalandırılacaksınız. Tüm oluşan ücretler, kendi karar yetkimiz dahilinde ve her Premium Hizmeti yöneten kurallara uygun olmasının dışında, kesindir ve geri ödenmez. Ücretsiz Deneme süreniz sona ermek üzere olduğunda size bir anımsatıcı gönderebiliriz ancak bu tür bildirimleri garanti etmiyoruz. Ücretsiz Deneme süresinden sonra ücretli bir Premium Hizmetler kullanıcısı olmak istemediğinize karar verirseniz, Ücretsiz Denemenin ne zaman biteceğini bilmek en nihayetinde sizin sorumluluğunuzdadır.

Ücretli bir Premium Hizmetler kullanıcısı olmak istemediğinize karar verirseniz, Ücretsiz Deneme süresi sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Geçerli Premium Hizmete bağlı olarak, iptal eder etmez veya Ücretsiz Deneme süresinin sonunda erişiminizi kaybedebilirsiniz. Ücretsiz Denemenizi iptal ettikten ve onay aldıktan sonra, teklifin tüm süresi boyunca kullanılmamış olsa bile Ücretsiz Deneme süresine devam edemezsiniz.

Premium Hizmet özelliklerini ve içeriğini, istediğimiz zaman değiştirebiliriz ve Ücretsiz Deneme süresinin tamamı için belirli herhangi bir özellik veya içeriğin kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Ücretsiz Denemeye kaydolduğunuzda geçerli olan fiyatlar, aksi şekilde size bildirmediğimiz sürece Ücretsiz Deneme sona erdiğinde aynı olacaktır. Herhangi bir Ücretsiz Deneme teklifini, Ücretsiz Deneme süresince Premium Hizmetlere erişiminizi veya haber verilmeksizin ve hiçbir yükümlülük olmaksızın bu şartların herhangi birini değiştirme veya sonlandırma hakkını, mutlak yetkimizle, saklı tutarız. Aynı anda belirli bir Premium Hizmetin birden fazla Ücretsiz Denemesine kaydolmayabilirsiniz ve birden fazla Ücretsiz Denemeden yararlanabilmenizi sınırlandırma hakkını saklı tutarız.

 

 

MADDE 7- GİZLİLİK

7.1 Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak ve/veya Facebook hesapları ile bağlanarak uygulamaya üye olabilirler.” Kullanıcılar, uygulamaya e-posta/kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) AçıkMavi Şti. ye vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. AçıkMavi Şti tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; AçıkMavi Şti ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

 

7.2 AçıkMavi Şti. işbu sözleşme’de aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini AçıkMavi Şti. nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda AçıkMavi Şti., işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

 

7.2.1 Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

7.2.2 İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

7.2.3 Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

7.2.4 Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

7.2.5 AçıkMavi Şti hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. AçıkMavi Şti. nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda AçıkMavi Şti. nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

MADDE 8- MESAFELİ SATIŞ HİZMETİ

8.1. AçıkMavi Şti. nin uygulama ile sunduğu hizmetlerden biri de uygulama kapsamında hazırlanan ürünlerin satışıdır. Taraflar arasındaki alım-satım ilişkisi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ne tabidir. AçıkMavi Şti. işbu sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında satış öncesi ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayı taahhüt etmektedir.

 

8.2 İşbu sözleşme kapsamında satışa sunulan ürünler kişiye özeldir, bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği nde düzenlenen cayma hakkı bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

8.3 AçıkMavi Şti. sipariş edilen ürünlerle ilgili, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

 

MADDE 9- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1 Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, SUBBON markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları AçıkMavi Şti ye aittir ve/veya AçıkMavi Şti. tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan AçıkMavi Şti. ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler AçıkMavi Şti. nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AçıkMavi Şti. den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

10.2 Kullanıcılar tarafından uygulamaya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları kullanıcıya ait olup, kullanıcı, AçıkMavi Şti. ye söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.

 

10.3 Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, AçıkMavi Şti.’nin uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

 

MADDE 11- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

AçıkMavi Şti. günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 12- MÜCBİR SEBEPLER

12.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, AçıkMavi Şti. nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla AçıkMavi Şti. nin makul kontrolü haricinde gelişen ve AçıkMavi Şti. nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

12.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AçıkMavi Şti. için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AçıkMavi Şti. den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

MADDE 13- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda AçıkMavi Şti. nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, AçıkMavi Şti. Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, AçıkMavi Şti. nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

  1. Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,
  2. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  • Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

 

MADDE 15- TEBLİGAT ADRESLERİ

15.1 SUBBON uygulaması üyelerden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcıların AçıkMavi Şti. ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

 

15.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

 

15.3 Yine AçıkMavi Şti. nin kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın AçıkMavi Şti. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

 

MADDE 16- YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.